Jaarrekening 2018

menu

Contact

Het college van burgemeester en wethouders legt ieder jaar verantwoording af aan de gemeenteraad van Etten-Leur over het gevoerde beleid. Het jaarverslag gaat in op wat de gemeente heeft gedaan. De jaarrekening is de financiële vertaling hiervan.

Wij besteden veel aandacht aan leesbaarheid. De jaarrekening moet echter voldoen aan de eisen van de financiële wetgeving. Onze accountant toetst hierop. Om die reden bevat de jaarrekening een aantal financiële termen. Heeft u vragen over het jaarverslag of de jaarrekening, neemt u dan contact op met de medewerkers van team Financiën. Zij helpen u graag!

Team Financiën is via e-mail bereikbaar op: