Jaarrekening 2018

menu

Gewaarborgde geldleningen

Onder de verplichtingen vallen ook de gewaarborgde geldleningen:

(bedragen x € 1.000)

Restschuld

Restschuld

Naam geldlener

Doel lening

garantiebedrag

Borg %

1-1-2018

31-12-2018

1

Mooiland Vitalis

Emmaflat

1.375

50

859

746

2

Woonstichting Etten-Leur

Sociale woningbouw

272.381

50

230.834

213.695

3

Stichting WSG

Sociale woningbouw

4.377

50

4.377

-

4

ARV Achilles

Clubgebouw

225

100

148

137

Totaal

236.218

214.578

Na de sanering van de portefeuille van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) is de garantie voor deze lening vervallen.

Naast de gemeente staat ook de Stichting Waarborgfonds Sport Garant voor de lening van het clubgebouw van Achilles. De totale lening bedroeg € 450.000.