Jaarrekening 2018

menu

Verplichting Algemene uitkering

Door achterblijvende Rijksuitgaven verwachten we een lagere algemene uitkering van €337.000 te ontvangen. Normaal gesproken zouden we deze post als ‘nog te betalen’ opnemen in de cijfers van 2018. De commissie BBV verbood dit. We namen deze post op als ‘niet uit de balans blijkende verplichting’. Dit nadeel komt hierdoor ten laste van boekjaar 2019. We nemen deze post op in de eerste bestuursrapportage 2019.