Jaarrekening 2018

menu

Verplichting grondaankoop

Op 6 februari 2018 besloot de raad tot aankoop van de gronden aan de Oude Kerkstraat 2 waar het bedrijf Fri-Jado gevestigd is.
Dit terrein wordt ingevuld als herstructureringslocatie en is in totaal 7,8 hectare groot.
De feitelijke levering en overdracht vindt plaats nadat de bodemsanering van dit gebied is uitgevoerd.
Er is overeenstemming bereikt over een uiterste leverdatum van 31 december 2021.
In de jaarrekening 2018 is de aankoop van deze kavel nog niet verwerkt.