Jaarrekening 2018

menu

Sport, educatie en cultuur

Sport

In 2018 is het nieuwe zwembad opgeleverd en in gebruik genomen. We realiseerden het totale gebouw en de voorzieningen binnen het beschikbaar gestelde budget.

Educatie

Met de oplevering medio 2018 van de Brede school Sonate in de wijk Grauwe Polder zijn alle brede scholen in Etten-Leur gerealiseerd.

Cultuur

Informatie over het project Nieuwbouw Nieuwe Nobelear leest u hier.

Ecologische verbindingszones

Vorig jaar is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap en gemeente gesloten voor de periode tot 1-1-2028. Namens LandStad De Baronie is een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend en toegekend voor grondverwerving en aanleg van ecologische verbindingszones.