Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Het stimuleren van eigen initiatief en zelfredzaamheid.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving (score 0-10)

-

8,6

-

8,5

Waardering inspanning gemeente om inwoners te laten deelnemen (score 1-10)

6,6

6,6

6,8

6,8

Aandeel inwoners dat actief is in het verenigingsleven

62

60

62

60

Doelstelling 2 Het bieden van maatwerkvoorzieningen .

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Score kwaliteit van dienstverlening toegang Wmo-loket Elz

-

-

-

-

BBV Cliƫnten met een maatwerkarrangement WMO (per 1.000 inwoners)

-

57

-

62

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Doelstelling 3 Ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal bereikte en geregistreerde mantelzorgers

610

641

800

1.348

Percentage mantelzorgers met een hoge belasting

28

31

29

30

Doelstelling 4 Ondersteuning en waardering van vrijwilligers.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet

34

35

34

34

Aandeel inwoners dat actief is in het verenigingsleven

62

60

62

60

Percentage inwoners dat zich in de nabije toekomst (zeker) inzet als vrijwilliger

59

56

22

25

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl
  2. Bron: klanttevredenheidsonderzoek Etten-Leur. Vanaf 2016 wordt deze indicator in het verplichte klanttevredenheidsonderzoek niet meer op deze wijze gemeten + Bron: Waarstaatjegemeente.nl
  3. Bron: registratie van Surplus Informele Zorg + Bron: Waarstaatjegemeente.nl
  4. Bron: Waarstaatjegemeente.nl