Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk met vangnet van de gemeente

We richten Etten-Leur zodanig in, dat iedereen zelfstandig kan meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. We stimuleren zoveel mogelijk eigen initiatief en zelfredzaamheid. We spreken inwoners aan op de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Wij faciliteren initiatieven van onze inwoners en partners om algemene en collectieve voorzieningen te realiseren. Wij bieden alleen ondersteuning aan die inwoners en kwetsbare groepen die niet in staat zijn zelf of met behulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen.

De druk op de mantelzorg neemt de komende jaren toe. Wij bereiken steeds meer mantelzorgers en bieden ondersteuning op individuele basis wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Wij doen een beroep op inwoners om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij stimuleren en faciliteren vrijwilligers om ervoor te zorgen dat we met zoveel mogelijk vrijwilligers het bestaande voorzieningenaanbod in stand kunnen houden.