Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Werk boven uitkering

Zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente weten in hun eigen inkomen te voorzien en participeren hiertoe naar vermogen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is werk boven uitkering. Voor personen die toch aangewezen zijn op een uitkering blijven we inzetten op arbeidsontwikkeling en het langs deze weg bevorderen van de kansen op de arbeidsmarkt. Samen met Ondernemers en Onderwijs bevorderen we daarnaast werkgelegenheid voor de burgers die aan de kant zijn komen te staan. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor personen met een arbeidsbeperking.

Voldoende werkgelegenheid

Ten behoeve van de mogelijkheden tot deelname op de arbeidsmarkt van onze inwoners vervult de gemeente Etten-Leur een faciliterende rol. Wij bevorderen in samenwerking met Ondernemers en Onderwijs economische bedrijvigheid en ondernemerschap.
We zetten met deze partners in op het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat, het behouden van de concurrentiekracht van bedrijven in Etten-Leur en het verruimen van kansen voor startende ondernemers. In 2018 zijn in Etten-Leur meer dan 20.500 personen werkzaam.