Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Inkomensvoorzieningen
De gemeente biedt iedereen, die niet op een andere wijze in het eigen levensonderhoud kan voorzien, inkomensondersteuning via een bijstandsuitkering.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

1. BBV Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners

27,4

28,1

-

27,5

2. Uitkeringen WWB, aantal huishoudens

674

666

650

647

  • Aantal % van huishoudens

3,7

3,6

3,6

3,5

3. Uitkering Ioaw/z, aantal huishoudens

56

60

50

54

  • Aantal % van huishoudens

0,31

0,33

0,28

0,29

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl.
  2. Bron: Werkplein Hart van West-Brabant.
  3. Bron: Werkplein Hart van West-Brabant.