Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Werk boven uitkering

Zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente weten in hun eigen inkomen te voorzien en participeren hiertoe naar vermogen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is werk boven uitkering. Die burgers die (tijdelijk) niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven, komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Van personen die aangewezen zijn op een uitkering verwachten we wel dat zij naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving (tegenprestatie).