Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Bijzondere bijstand
De gemeente zorgt via bijzondere bijstand en minimaregelingen ervoor, dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum, kunnen voorzien in de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

BBV Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

-

-

4,8

-

Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van bijzondere bijstand

658

624

700

667

  • Aantal % van huishoudens

3,6

3,4

3,9

3,8

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Doelstelling 2 Maatschappelijke participatie
De gemeente bevordert dat inwoners met een laag inkomen aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen en voorkomt daarmee sociaal isolement.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van gemeentelijke regeling maatschappelijke participatie

513

484

525

491

  • Aantal % van huishoudens

2,8

2,6

3,2

2,6

Doelstelling 3 Schuldhulpverlening
De gemeente bevordert de maatschappelijke participatie van inwoners in een schuldensituatie.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal huishoudens dat beroep doet op gemeentelijke schuldhulpverlening

151

128

160

127

  • Aantal % van huishoudens

0,8

0,7

0,9

0,7

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl + Bron: eigen meting Werkplein Hart van West-Brabant .
  2. Bron: eigen meting Werkplein Hart van West-Brabant.
  3. Bron: eigen meting/armoedemonitor KWIZ.