Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Draagkrachtnorm van 120%

Op onderdelen (maatschappelijke participatie) hebben wij het minimabeleid verruimd. Iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komt in aanmerking voor bijzondere bijstand of de minimaregeling ‘maatschappelijke participatie’. Bijzondere aandacht hebben gezinnen met kinderen. De minimaregeling en bijzondere bijstand hebben een activerend karakter. Wij betrekken onze partners bij activiteiten ter bestrijding van armoede en schuldensituaties.