Jaarrekening 2018

menu

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?

Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk

Door de inrichting van een sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin bieden wij kinderen en jongeren maximale ontwikkelingsmogelijkheden. We voorkomen schooluitval.