Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Kwaliteit sportaccommodaties
Sturen op behoud van (kwaliteit) van bestaande sportaccommodaties en -voorzieningen (aard, omvang en onderhoudsniveau). Kwaliteit van sportaccommodaties afstemmen op de behoeften van de burger en de normen van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité).

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Mate, waarin voldaan wordt aan normen van NOC*NSF

100

100

100

100

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen

85

86

85

83

Doelstelling 2 Vrijwilligers
Sterke verenigingen met voldoende vrijwilligers.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Iedere sportvereniging (groter dan 500 leden en een eigen sportaccommodatie) heeft een verenigingsmanager

1

2

4

2

Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

62

60

62

60

Doelstelling 3 Sportdeelname
Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar laten zijn, in het bijzonder voor de jeugd, senioren en inwoners met een beperking.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Deelname jeugdleden (4 t/m 18 jaar) sportverenigingen

49

-

-

-

BBV Percentage niet wekelijkse sporters

46

-

-

-

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl
  2. Bron: eigen registratie + Bron: Waarstaatjegemeente.nl
  3. Bron: Subsidie + Bron: Waarstaatjegemeente.nl