Jaarrekening 2018

menu

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?

De doelstellingen die niet volgens plan verlopen (grijs en rood) lichten we hieronder toe.

Te doen

Toelichting

Onderzoek naar capaciteit van binnensportaccommodaties in relatie tot scholenbouw (gymzalen).

Niet gerealiseerd in 2018. Dit had geen prioriteit omdat op dit moment geen capaciteitsgebrek wordt ervaren. Notitie volgt nu medio 2019.

Stimuleren van het aanstellen van een verenigingsmanager bij iedere sportvereniging met meer dan 500 leden (link onderdeel vrijwilligers en accommodaties) .

Niet gerealiseerd in 2018. De noodzaak bij verenigingen voor een afzonderlijke verenigingsmanager wordt nog niet door alle verenigingen ervaren. In overleg met de verenigingsmanager (namens Surplus) maken we in 2019 de balans op.