Jaarrekening 2018

menu

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?

Iedereen doet mee in Etten-Leur.

Doelstellingen op programmaniveau

  • De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.
  • De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.
  • De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers essentieel is.