Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Samen werken aan de sociale structuur

Met inzet van wijkmanagers en wijkteams, wijkontwikkelingsplannen en wijkagenda’s werkt de gemeente samen met de inwoners aan de sociale structuur van Etten-Leur. In 2019 leveren inwoners een concrete bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de vorm van buurt- en bewonersinitiatieven.