Jaarrekening 2018

menu

1.3 Post onvoorzien

De post onvoorzien ramen we in totaal en dus niet per programma. In de begroting 2018 namen we hiervoor een bedrag van € 250.000 op. Hoe we dit geld gebruikten leest u hieronder.

(bedragen x € 1.000)

Datum

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Onderwerp

Bedrag

Begroting 2018

250

4e begrotingswijziging 2018 (2e bestuursrapportage)

12 november 2018

Streekomroep West-Brabant

-52

4e begrotingswijziging 2018 (2e bestuursrapportage)

12 november 2018

Algemene inzet 2e bestuursrapportage

-198

Totaal

0