Jaarrekening 2018

menu

Beleid en ontwikkelingen gebouwenbeheer

Het college stelt elk jaar de onderhoudsplanning voor alle gemeentelijke gebouwen vast. Hierin staat ook een inschatting voor de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende tien jaren. Dit heet de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Gebouwen die we behouden worden ‘goed’ onderhouden. Aan panden die we in de toekomst afstoten, plegen we alleen noodzakelijk onderhoud. Door de werkzaamheden goed af te stemmen en te faseren, proberen we een tekort te voorkomen. In 2018 werkten we vooral aan investeringsprojecten zoals het zwembad, scholen en het cultureel centrum. Ook werkten we aan de voorbereidingen voor de aanpassingen van het Stadskantoor.