Jaarrekening 2018

menu

Ontvangen subsidies

We vragen alleen de subsidies aan die passen in en bijdragen aan ons eigen beleid. Bij een groot deel van de subsidiemogelijkheden is er sprake van cofinanciering. Dat betekent dat de subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de gemeente een deel van het benodigde bedrag bijdraagt. Als de gemeente niet in staat is geld bij te dragen, maken we geen aanspraak op cofinanciering.

Hieronder leest u overzicht van de ontvangen subsidies.

(bedragen x € 1)

Verstrekker

Regeling

Project

Aangevraagd

Opbrengst

Status

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's

Mensgerichte maatregelen 2018

65.733

58.712

verantwoording

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Europees Sociaal Fonds/ Subsidieregeling ESF 2014-2020

Leercirkel iBewustzijn

10.000

10.000

afgerond

Kunstbalie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020

85.664

21.416

uitvoering

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Leerlingenvervoer

19.992

11.062

afgerond

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Opstapdagen 2017

70.751

63.446

afgerond

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Mentale toegang reguliere openbaar vervoer stimuleren

4.040

4.040

afgerond

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant

30 km zone Withofstraat - Kerkwerve- Stijn Streuvelslaan

35.190

aanvraag

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Opstapdagen 2018

14.545

10.992

afgerond

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Leerlingenvervoer

9.625

8.255

afgerond

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma's 2014-2020 Noord-Brabant

Smart Light Concepts (SLIC)

73.980

aanvraag

Interreg 2 Seas

Smart Light Concepts (SLIC)

229.470

aanvraag

ZonMw

Implementatie wijk-GGD'er

Implentatie wijk-GGD'er

19.750

15.800

uitvoering

Totaal

638.740

203.723