Jaarrekening 2018

menu

Uitvoering

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

Dit programma bevat 44 productdoelstellingen. Hiervan verliepen er 3 niet volgens plan. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.