Jaarrekening 2018

menu

Score interbestuurlijk toezicht 2018

Voor de taken die de gemeente in opdracht van rijk of provincie uitvoert ontvingen we van de Provincie Noord-Brabant het volgende verslag. De onderdelen die niet 'groen' scoren lichten we toe.