Jaarrekening 2018

menu

1.5 Vennootschapsbelasting

Over de berekening van de vennootschapsbelasting bestaan nog steeds onduidelijkheden. Voor de gemeente Etten-Leur zijn de volgende activiteiten belastingplichtig:

  • grondbedrijf (grondexploitaties);
  • verkoop van reststromen (afval);
  • aanleg van inritten;
  • rioolaansluitingen.

We ontvingen aanvullend uitstel voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2016.

Voor het onderdeel grondexploitaties bood de belastingdienst een (landelijke) vaststellingsovereenkomst aan om berekeningsmethoden af te spreken. Etten-Leur is van plan deze overeenkomst te tekenen. Ook publiceerde de belastingdienst een nieuwsflits over de fiscale behandeling van afvalstromen en met name over de verkoop van de zogenaamde reststromen. Op basis van deze twee onderdelen maakte onze fiscaal adviseur een analyse van de gevolgen en de bijbehorende berekening van de vennootschapsbelasting over 2016 tot en met 2018.

Voor 2016 tot en met 2018 is het verwachte belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting € 1.047.000. Het te betalen bedrag bedraagt daarmee € 252.000. De aangiften over 2016 tot en met 2018 zijn nog niet ingediend. We bewaken de termijnen nauwkeurig. De financiële effecten verwerkten we volledig in deze jaarrekening.