Jaarrekening 2018

menu

1.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT verplicht tot het openbaar maken van de salarissen van de zogeheten topfunctionarissen. Tot de topfunctionarissen behoren diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie. Bij gemeenten behoren de gemeentesecretaris en de griffier tot deze topfunctionarissen.

(bedragen x € 1)

W. Voeten

B. Silvis- de Heer

C. Smits

C. Martens

Functiegegevens

griffier

gemeentesecretaris

gemeentesecretaris

waarnemend gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/31-12

01-01/31-08

10-12/31-12

01-09/09-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

92.587

75.082

6.284

27.252

Beloningen betaalbaar op termijn

15.157

11.959

1.044

4.111

Subtotaal

107.744

87.041

7.328

31.363

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

125.827

11.392

51.263

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

-

Totale bezoldiging

107.744

87.041

7.328

31.363

(bedragen x € 1)

W. Voeten

B. Silvis- de Heer

Functiegegevens

griffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

94.016

116.500

Beloningen betaalbaar op termijn

14.067

16.682

Subtotaal

108.083

133.181

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

108.083

133.181