Jaarrekening 2018

menu

Kerngegevens

Sociale structuur

1-1-2018

31-12-2018

CBS

Aantal inwoners

43.532

43.774

- 0 - 19 jaar

9.906

9.909

- 20 - 64 jaar

25.062

25.021

- 65 jaar en ouder

8.564

8.844

Fysieke structuur

1-1-2018

31-12-2018

Woningvoorraad

18.732

18.967

ha

ha

bebouwde kom

1.357

1.357

buiten de bebouwde kom

4.235

4.235

Totale oppervlakte gemeente

5.592

5.592

Bedrijventerreinen (Vosdonk, Trivium, Zwartenberg, Attelaken)

455

455

Verhardingen zoals wegen, fiets-en voetpaden

272

272

Openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom

439

427

met waterpartijen en bermen; geen sportvelden)