Jaarrekening 2018

menu

Welke effectindicatoren hanteerden we hierbij?

Effect-indicator

2017

2017 Gemeenten

2017 Nederland

2018 Begroting

2018

2018 Gemeenten

2018 Nederland

Percentage van de inwoners dat veel - heel veel vertrouwen heeft over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.1

38

34

33

44

40

31

31

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.1

6,2

6,2

6,1

6,5

6,4

6,1

6,1

Algemeen oordeel van de inwoners over de individuele dienstverlening.2

7,8

-

7,8

7,8

7,9

-

7,8

De plaats op de ranglijst gemeentelijke woonlasten in West-Brabant.3

5

-

-

minimaal 5

2

-

-

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl

2. Bron: Dashboard Dienstverlening -voorheen Benchmark Publiekszaken- / rapportcijfer 1-10 / het cijfer betreft het gemiddelde van de scores in het Dashboard Dienstverlening op tevredenheid balie, telefoon en digitaal.

3. Bron: COELO Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden).