Jaarrekening 2018

menu

Financieel overzicht

Voor de verbonden partijen zijn de volgende bedragen begroot en gerealiseerd.

Gemeenschappelijke regeling

Gewijzigde

Eigen

Vreemd

(bedragen x € 1.000)

begroting 2018

Realisatie 2018

vermogen 31-12-2018

vermogen 31-12-2018

Resultaat 2018

Regio West-Brabant (RWB)

298

289

1.115

4.692

530

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

660

650

-165

3.166

-165

ICT West Brabant-West

733

689

0

1.200

95

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2.200

2.200

18.582

38.926

1.724

Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

57

57

11

1.292

11

West-Brabants Archief (WBA)

118

118

283

1.455

105

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS)

6.379

6.379

4.472

20.753

2.742

Werkplein Hart van West-Brabant

2.380

2.380

266

18.143

1.435

Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst-Zevenbergen

45

45

1.219

25.655

-141

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

430

440

3.568

4.614

1.707

Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

1.553

1.542

3.976

11.131

-12

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

0

0

14.074

22.747

1.047

Totaal

14.853

14.789

47.401

153.774

9.078

Deelnemingen

Gewijzigde

Eigen

Vreemd

(bedragen x € 1.000)

begroting 2018

Realisatie 2018

vermogen 31-12-2018

vermogen 31-12-2018

Resultaat 2018

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

9.828 aandelen

9.828 aandelen

4.991.000

132.518.000

393.000

Stichting inkoopbureau West-Brabant

139

139

140

474

99

N.V. Rewin West-Brabant

20.000 aandelen

20.000 aandelen

1.140

1.071

-50

N.V. Brabant Water

55.211 aandelen

55.211 aandelen

-

-

-

Totaal

4.992.280

132.519.545

393.049

Overig

Contributie

(bedragen x € 1.000)

2018

Benego (Belgisch Nederlands Grens Overleg)

2

Cooperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA *

1

Totaal

3

* lid vanaf 1 september 2018.