Jaarrekening 2018

menu

Beleidsactualisatie

In 2018 stelden we op basis van de beleidsinventarisatie in 2017 en diverse trends en ontwikkelingen bouwstenen op voor de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad maakte hier gebruik van bij het opstellen van het raadsprogramma. Dit raadsprogramma vertaalden we vervolgens weer in een nieuw beleidskader 2018-2021 dat de gemeenteraad vaststelde in juni 2018. Dit nieuwe beleidskader verwerkten we in de begroting 2019-2022. Ook werkten we dit in 2018 verder uit in een collegewerkprogramma. In januari 2019 stelt het college dit programma vast.