Jaarrekening 2018

menu

Werken

Een overzicht van de totale voorraad bedrijfskavels binnen het grondbedrijf leest u in het overzicht bedrijventerreinen 2019-2023. Wanneer we de voorraad bedrijfskavels vergelijken met de prognose, dan blijkt dat voor kleinschalige ontwikkelingen de bestaande voorraad tot 2021 voldoende is.
Om ook na deze periode te kunnen voorzien in bedrijfsgrond is de locatie Oude Kerkstraat 2 aangekocht. We verwachten dat deze locatie eind 2021 na sanering aan de gemeente wordt overgedragen. Behalve de gemeente hebben ook anderen een beperkt aantal kavels in de verkoop. De daadwerkelijke uitgifte in 2018 was:

Uitgifte bedrijventerreinen

begroot m²

gerealiseerd m²

opties m²

Herstructureringslocaties

0

Nieuw bedrijventerrein

19.500

18.217

Detailhandel

De gemeente heeft in het Trivium nog één kavel in eigendom. Met een marktpartij is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop en het gebruik voor (indoor)sportactiviteiten.

begroot m²

gerealiseerd m²

opties m²

Uitgifte sportdoeleinden

8.450

-

8.450

Kantoren

Met de verkoop van de laatste kavel (eigendom van derden) aan Oostpoort heeft Etten-leur geen gronden meer beschikbaar voor de bouw van nieuwe kantoren. In regionaal verband maakten we afspraken om daar waar mogelijk het volume te laten krimpen.