Jaarrekening 2018

menu

Kwijtscheldingsbeleid

Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwijtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm.

In dit overzicht leest u de verleende bedragen aan kwijtschelding.

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Kwijtschelding

386

378