Jaarrekening 2018

menu

Kredieten

Overname en beëindiging kredieten
In 2018 waren in totaal 55 kredieten beschikbaar voor een bedrag van € 78,8 miljoen.
Eind 2018 resteert hiervan nog € 41 miljoen.

Bij de jaarrekening sluiten we 13 kredieten af. Voor deze kredieten gaven we in totaal € 178.000 minder uit dan gepland.
De overige kredieten nemen we mee naar 2019.

Welke kredieten we beëindigen en we welke we overnemen naar 2019 leest u hier.

Overnemen kredieten
Voor de kredieten die we meenemen naar 2019 geldt dat het oorspronkelijk beschikbare budget gelijk blijft. Een aantal kredieten pasten we aan. Welke dat zijn, leest u in de volgende tabel. In totaal gaat het om een verlaging van € 196.000.

(bedragen x € 1.000)

verhoging

verlaging

Reconstructie Bisschopsmolenstraat

151

Vervanging personeelsadministratie

45

Totaal

0

196