Jaarrekening 2018

menu

Verloop leningportefeuille

Het verloop van de leningportefeuille ziet u in deze grafiek:

De leningportefeuille (schulden) nam tot en met 2014 toe. Vanaf 2015 daalt deze licht. Onder andere door de verkoop van gronden hadden we minder leningen nodig. Een specificatie van de geldleningen leest u hier.