Jaarrekening 2018

menu

Toelichting investeringen

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
Binnen dit programma resteert nog € 1,6 miljoen. Het grootste krediet is voor de kantooromgeving van het Stadskantoor (€ 700.000) en voor ICT-investeringen (€ 363.000).

Programma 2 Wonen
Dit programma bevat de meeste kredieten. Er resteert nog € 39,5 miljoen. Dit betreft onder meer de volgende kredieten:

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe Nobelaer

19.400

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP)

13.800

Herontwikkeling Stationsomgeving

3.100

Klimaatbeheersing gebouwen

1.800

Brede scholen

1.400

Nieuw zwembad

300

Programma 3 Leven
Dit programma bevat geen kredieten.