Jaarrekening 2018

menu

Overzicht voorzieningen

Vrijval: bedragen die niet nodig zijn voor gebruik, vallen vrij.

Aanwending: het gebruik dat van een voorziening wordt gemaakt.

Stand

Toevoeging

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

t.l.v. exploitatie

Vrijval

Aanwending

31-12-2018

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst

Voorziening Onderhoud Gebouwen

3.072

606

0

462

3.216

Voorziening Beheren Op Niveau

12.052

4.303

0

634

15.721

Voorziening Sportaccommodaties

2.329

371

0

549

2.151

Voorziening Inventaris gymlokalen

136

26

0

16

146

Voorziening Onderhoud nieuw zwembad

0

60

0

0

60

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

117

67

0

3

181

Totaal onderhoudsvoorzieningen

17.705

5.433

0

1.663

21.475

Overige voorzieningen algemene dienst

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

407

14

0

23

397

Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zekerheid

825

404

0

474

754

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

2.748

143

0

428

2.463

Voorziening Riolering

1.558

275

0

0

1.833

Voorziening Dubieuze debiteuren

270

6

0

126

150

Voorziening Parklaan

59

0

0

0

59

Voorziening Vervanging riolering

5.976

700

0

1.050

5.625

Voorziening Afval

981

0

0

449

532

Voorziening Verlof IKB

0

120

0

0

120

Voorziening Personeel

0

303

0

0

303

Voorziening Claims en juridische geschillen

0

165

0

0

165

Totaal overige voorzieningen

12.823

2.128

0

2.550

12.401

Voorziening Grondbedrijf

Voorziening Exploitatietekorten Grondbedrijf

4.570

518

369

2.046

2.673

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf

35.098

8.080

369

6.259

36.549