Jaarrekening 2018

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven wij naast de verplichte toelichting op het grondbeleid, ook een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus. Naast de algemene ontwikkelingen benoemen we de risico’s.

Verantwoording begrotingsjaar 2018

In het productblad Grondbedrijf leest u de verantwoording voor de gronduitgifte over het jaar 2018.
Dit product valt onder programma 2 Wonen.