Jaarrekening 2018

menu

Wonen

Een overzicht van de totale voorraad van het woningbouwprogramma binnen het grondbedrijf leest u in het overzicht woningbouw 2019-2023. De afspraken over de woningbouwproductie voor de periode 2017-2026 baseren we op de provinciale bevolkings- en woningbouwbehoefteprognoses. Het gemeentelijk programma voor de periode tot 2021 baseren we op het Beleidskader 2018-2021. Het doel van de gemeenteraad is om in de periode 2018-2021 minstens 800 woningen te bouwen. De woningen komen onder andere in de Spoorzone, Schoenmakershoek-Oost, De Streek en diverse binnenstedelijke locaties. Voor het jaar 2018 waren de onderstaande verkopen begroot, gerealiseerd en in optie uitgegeven.

Uitgifte woningbouw

begroot m²

aantal woningen

gerealiseerd m²

aantal woningen

Gemeentelijke gronden

24.850

160

25.950

181

Derden

9