Jaarrekening 2018

menu

Omschrijving

De paragraaf Subsidies bevat twee onderdelen. Aan de ene kant verstrekt de gemeente aan partners subsidie, omdat zij doelen van het gemeentelijk beleid realiseren. Aan de andere kant verricht de gemeente inspanningen om zelf subsidies te verwerven. In deze paragraaf gaan we in op de hoofdlijnen van beide onderdelen.