Jaarrekening 2018

menu

Toelichting bestemmingsreserve (dekking)

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs
In december 2012 stelde de gemeenteraad een vast kapitaallastenbudget vast voor de Brede scholen. Indien de werkelijke kapitaallasten lager zijn dan het budget dan voegen we het verschil toe aan de reserve. Zijn de kapitaallasten hoger dan wordt het verschil onttrokken. De dekkingsreserve kapitaallasten heeft daarom ook de functie van egalisatiereserve.

In 2017 onttrokken we € 227.000 aan de reserve voor de dekking van de kapitaallasten.

Dekkingsreserve sportvoorzieningen
De realisatie van diverse sportvoorzieningen (Lage Banken, De Streek, Trivium) dekken we vanuit het Grondbedrijf. Het is niet toegestaan om investeringen direct ten laste van een reserve te brengen. Daarom vormden we deze reserve. De kapitaallasten van € 286.000 onttrokken we aan de reserve.