Jaarrekening 2018

menu

Klachten en melding openbare ruimte

klachtenregeling

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal aantal klachten

29

25

30

26

26

Gegrond

3

2

3

3

7

Ongegrond

3

0

3

5

5

Deels gegrond/ongegrond

0

0

1

0

0

Ingetrokken

1

4

2

1

0

Niet in behandeling genomen

5

3

2

1

4

Geen oordeel*

7

0

2

0

0

Niet tot oordeel gekomen, naar tevredenheid opgelost**

6

12

15

4

7

In behandeling

1

0

0

0

2

Geen klacht

2

2

2

9

1

Doorgezonden naar bevoegde instantie

1

2

0

3

0

Meldingen openbare ruimte

2018

Afvalinzameling

3.699

Honden

207

Openbaar groen

740

Openbare verlichting

311

Parkeren

413

Riolering

191

Wegen/fietspaden/trottoirs

283

Kleine ergernissen

83

Vuurwerk

13

Overige

1.360

Totaal

7.300