Jaarrekening 2018

menu

Opgenomen geldleningen

bedrag

geldgever

datum

soort

looptijd

aflossing

rente

restant 01-01-2018

rente 2018

Aflossing 2018

restant 31-12-2018

5.445.363

BNG

31-12-1998

Annuïtair

20

2018

4,550%

402.138

18.297

402.138

0

4.500.000

Waterschapsbank

29-12-2008

lineair

10

2018

3,980%

450.000

17.910

450.000

0

5.000.000

BNG

01-09-2009

lineair

10

2019

3,610%

1.000.000

30.083

500.000

500.000

5.000.000

Waterschapsbank

01-02-2010

lineair

10

2020

3,240%

1.500.000

33.750

500.000

1.000.000

5.000.000

BNG

30-12-2011

lineair

10

2021

2,780%

2.000.000

55.600

500.000

1.500.000

8.000.000

BNG

31-05-2012

fixe

10

2022

2,530%

8.000.000

202.400

0

8.000.000

7.000.000

BNG

28-12-2012

fixe

9

2021

2,280%

7.000.000

159.600

0

7.000.000

10.000.000

Waterschapsbank

28-03-2013

fixe

25

2038

3,620%

10.000.000

362.000

0

10.000.000

9.000.000

BNG

25-07-2013

fixe

10

2023

2,480%

9.000.000

223.200

0

9.000.000

11.000.000

Rabobank

27-01-2014

fixe

10

2024

2,630%

11.000.000

289.300

0

11.000.000

10.000.000

Provincie Drenthe

26-06-2015

fixe

5

2020

0,410%

10.000.000

41.000

0

10.000.000

60.352.138

1.433.140

2.352.138

58.000.000