Jaarrekening 2018

menu

Uitvoering

Dit programma bevat 94 productdoelstellingen. Hiervan verliepen er 5 niet volgens plan. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.