Jaarrekening 2018

menu

Beleidskader 2014-2018

  • We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid.
  • Burgers voelen zich veilig in hun buurt.
  • Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans.
  • Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek.
  • Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon.
  • De kwaliteit van het groen wordt alleen behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven.
  • Geen vervuiling of schade door water.
  • We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval.
  • Minder gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken.

Bij de producten nemen we de activiteiten voor 2018 op.