Jaarrekening 2018

menu

Thema 4 Onderwijs

Thema 4 Onderwijs

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

4-1 Openbaar basisonderwijs

171

0

-171

4-2 Onderwijs huisvesting

3.964

202

-3.762

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.919

389

-1.530

Totaal thema 4

6.054

591

-5.462