Jaarrekening 2018

menu

Taakstelling bedrijfsvoering

De taakstellingen voor de jaren 2016 t/m 2018 realiseerden we ruimschoots. Van de taakstelling van € 750.000 voor 2019 realiseerden we ruim € 535.000. Om het bestaande beleid tegen de minimaal gewenste kwaliteitsnormen uit te voeren, is verdere besparing echter niet mogelijk. Het voormalige college stelde in de kadernota 2019 voor om de niet-realistische taakstellingen af te boeken en het nieuwe college met een schone lei aan de nieuwe periode te laten beginnen. Dit betekende dat we de taakstellingen in de eerste bestuursrapportage 2018 afboekten met uitzondering van een (realistische) taakstelling van € 50.000.