Jaarrekening 2018

menu

Verstrekte subsidies 2018

In 2018 verleende de gemeente de volgende subsidies.

(bedragen x € 1.000)

Totaal

Adviesorganen

-2

Cultuur- en kunstbeoefening

74

Cultuur historische speerpunten

3.303

Huur en exploitatie

346

Informele Zorg

26

Internationale Samenwerking

4

Jeugd- en jongerenwerk

38

Maatschappelijke Hulpverlening

35

Onderhoud Monumenten

9

Overige subsidieregelingen

127

Sociaal-Cultureel Werk

40

Sport

77

Surplus

1.741

Vangnetfonds

10

Verkeer en vervoer

8

Vluchtelingenwerk

64

Wijkbudgetten

43

Woonconsumentenorganisaties

2

Totaal

5.945