Jaarrekening 2018

menu

Beleidskader 2014-2018

  • Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk, met vangnet van de gemeente.
  • Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie.
  • De jeugd doet actief mee.
  • Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk.
  • Breed aanbod sportvoorzieningen behouden.
  • Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en recreatie.
  • Samen werken aan de sociale structuur.
  • Werk boven uitkering.
  • Voldoende werkgelegenheid.
  • Draagkrachtnorm van 120%.

Bij de producten nemen we de activiteiten voor 2018 op.