Jaarrekening 2018

menu

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

2-1 Verkeer en vervoer

6.175

1.284

-4.891

2-2 Parkeren

1.523

1.163

-360

2-3 Recreatieve havens

0

0

0

2-4 Economische havens en waterwegen

91

0

-91

2-5 Openbaar vervoer

9

0

-9

Totaal thema 2

7.798

2.447

-5.351