Jaarrekening 2018

menu

Thema 6 Sociaal domein

Thema 6 Sociaal domein

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.554

389

-4.165

6-2 Wijkteams

2.716

58

-2.658

6-3 Inkomensregelingen

14.512

10.618

-3.895

6-4 Begeleide participatie

6.469

0

-6.469

6-5 Arbeidsparticipatie

1.511

0

-1.511

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.667

476

-2.191

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.071

0

-5.071

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.495

0

-7.495

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

332

0

-332

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

785

0

-785

Totaal thema 6

46.112

11.540

-34.572