Jaarrekening 2018

menu

Toelichting onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen
Deze voorziening gebruiken we voor de dekking van het groot onderhoud aan de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, musea, monumenten, cultuurhistorische gebouwen, civiele kunstwerken, schoolgebouwen, welzijnsgebouwen, woningen en kunstobjecten.

In 2018 voegden we conform de begroting € 606.000 aan de voorziening toe. Aan groot onderhoud (inclusief interne uren) gaven we € 462.000 uit.

Voorziening Beheren op Niveau
De voorziening Beheren op Niveau (BON) stelden we in om de lasten voor groot onderhoud van de openbare ruimte gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij een groot aantal projecten combineren we het onderhoud van de openbare ruimte met het onderhoud van de riolering. Dit betekent dat we vanuit de voorziening Beheren op Niveau een bijdrage leveren voor deze projecten.

De werkzaamheden die we uitvoeren betreffen niet alleen onderhoud maar ook nieuwe investeringen. Door een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen deze investeringen niet meer ten laste van de voorziening Beheren op Niveau gebracht worden. De uit te voeren werkzaamheden veranderen niet, het is alleen een administratieve aanpassing. Het bedrag van de aanwending is daarom lager dan in het verleden.

In 2018 voegden we € 4.303.000 toe aan de voorziening. Voor groot onderhoud (inclusief interne uren) werd voor € 634.000 ten laste van de voorziening uitgegeven.

Voorziening sportaccommodaties
Deze voorziening gebruiken we voor het grootschalig planmatig onderhoud in de komende jaren aan alle gemeentelijke natuurgrasvelden, kunstgrasvelden en de atletiekbaan. In 2018 voegden we € 371.000 aan de voorziening toe. Aan onderhoud (inclusief interne uren) gaven we € 549.000 uit.

Voorziening inventaris gymlokalen
Deze voorziening gebruiken we voor het groot onderhoud aan de inventaris van gymlokalen. In 2018 voegden we € 26.000 aan de voorziening toe. Aan onderhoud (inclusief interne uren) gaven we € 16.000 uit.

Voorziening onderhoud nieuw zwembad
Deze voorziening is voor de dekking van de kosten van groot onderhoud aan het nieuwe zwembad, dat in 2018 in gebruik genomen werd. In 2018 voegden we € 60.000 aan de voorziening toe.

Voorziening Veiligheid elektrische installaties
Deze voorziening stelden we in 2014 in voor de dekking van de regelmatig terugkerende inspecties en keuringen van elektrische installaties van gebouwen en het openbaar gebied. De lasten verdelen we daardoor gelijkmatig over de jaren. In 2018 voegden we volgens de begroting € 67.000 aan de voorziening toe. Aan kosten in verband met de inspectie en keuring (inclusief interne uren) gaven we € 3.000 uit.