Jaarrekening 2018

menu

Financieringsbehoefte 2018

Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
In 2018 sloten we geen nieuwe leningen af. Op de bestaande leningen losten we € 2,4 miljoen af. Daardoor daalde het bedrag van de langlopende geldleningen van € 60,4 miljoen naar € 58,0 miljoen.

Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)
In 2018 was er op diverse momenten een tekort aan liquide middelen. Hiervoor trokken we kortlopende geldleningen aan. De rentepercentages voor deze kortlopende leningen waren het hele jaar negatief: we ontvingen hiervoor rente! Eind 2018 stond een kortlopende lening open voor € 7,0 miljoen.